Porady

Środki bezpieczeństwa w pracy – jak zapewnić bezpieczeństwo swojej kadry?

Środki bezpieczeństwa w pracy – jak zapewnić bezpieczeństwo swojej kadry?

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy jest zadbanie o to, aby zatrudniani przez niego ludzie nie byli narażeni na różnego typu wypadki czy kontuzje. Tyczy się to nie tylko odpowiedniego zabezpieczenia maszyn i urządzeń, na których opiera się produkcja, ale także przysposobienia pracowników do ich prawidłowej obsługi. Szacuje się, że o wiele więcej urazów w godzinach pracy jest spowodowanych niewiedzą i nieumiejętnym operowaniem na aparaturze produkcyjnej niż jej samoczynnym, nieprawidłowym funkcjonowaniem.

Wniosek płynący z tych statystyk jest dość jednoznaczny – najważniejszym środkiem bezpieczeństwa w pracy jest przygotowanie kadry do obchodzenia się z sytuacjami kryzysowymi. Prawidłowo przeprowadzone ATEX szkolenia powinny znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia poważniejszych uszczerbków na zdrowiu pracowników, gdyż będą oni wiedzieli co robić, gdy dojdzie do faktycznej awarii maszynerii.

W trosce o dobro pracowników – co przewidują ATEX szkolenia?

Poszczególne ATEX szkolenia mogą nieco odbiegać od siebie pod względem poruszanych w nich tematów, lecz materiał, który obejmują, zazwyczaj okazuje się zupełnie wystarczający, aby podnieść bezpieczeństwo kadry w zakładzie pracy. Jak wiadomo, produkcja często bywa dość niebezpieczna, a nieprzewidziane wypadki można uznać niemal za rutynę. Odpowiedzialny przedsiębiorca powinien zdać sobie sprawę, że ponosi on częściową odpowiedzialność za zdrowie swoich pracowników, dlatego ATEX szkolenia są czymś absolutnie niezbędnym. O czym w takim razie dowiemy się podczas tych zajęć?

Zakres zagadnień jest dość szeroki – w jego skład wlicza się:

  • Omówienie najczęściej spotykanych gazów/substancji wybuchowych
  • Wyliczenie głównych źródeł eksplozji w zakładach pracy
  • Przedstawienie podstawowych środków bezpieczeństwa w przypadku wycieku niebezpiecznych substancji i gazów
  • Informacje na temat parametrów palności konkretnych związków chemicznych
  • Skuteczne zabezpieczenie urządzeń w miejscu potencjalnego wybuchu
  • Wyznaczenie stref i odpowiednie wyposażenie urządzenia spełniające rygorystyczne kryteria

Są to podstawowe informacje, z którymi powinien być zaznajomiony każdy pracownik mający do czynienia z potencjalnie wybuchowymi strefami podczas swoich codziennych obowiązków.

Obowiązkowość szkoleń przeciwwybuchowych – o czym należy wiedzieć?

ATEX szkolenia nie są szczególnie kosztowne, przynoszą jednak niepodważalne korzyści dla pracodawców oraz ich kadry. Tak czy inaczej, w przypadku działalności o zwiększonym ryzyku tego typu awarii, przysposobienie pracowników do obchodzenia się z nimi jest obowiązkowe. Po wykonanym szkoleniu ATEX uzyskuje się certyfikat, który pozostaje aktualny przez kilka najbliższych lat. Warto jest na bieżąco kontrolować stan swoich certyfikatów i dbać o to, aby jak najszybciej uzupełniać wszelkie braki w wiedzy swojej kadry.

Similar Posts