Porady

Przegląd placu zabaw czyli dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych

Przegląd placu zabaw czyli dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych

Plac zabaw jest miejscem w którym najczęstszymi gośćmi są małe dzieci. Place zabaw maja na celu zapewnienie bezpiecznej rozrywki na świeżym powietrzu pod okiem opiekunów. Polskie prawo nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów, każdego nawet najmniejszego placu zabaw.

Jakie są rodzaje przeglądów okresowych?

              Podstawa prawną jest norma PN- EN- 1176, która odnosi się do wyposażenia jakie znajduje się na publicznych placach zabaw. Norma ta zobowiązuje właścicieli oraz zarządców placów zabaw do przeprowadzania 3 rodzai przeglądów okresowych, a są to:

– przeglądy regularne czyli tzw. kontrola rutynowa, która powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 7 dni. Celem tej kontroli jest weryfikacja uszkodzeń, które mogły być efektem m. in. wandalizmu czy oddziaływania negatywnych warunków atmosferycznych. Podczas każdej rutynowej kontroli należy sprawdzić poprawność funkcjonowania wszystkich urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Do wykonywania tego typu przeglądu zobowiązany jest m.in. osoba wyznaczona przez właściciela czy zarządcę, właściciel czy zarządca obiektu.

– kontrola funkcjonalna– powinna być przeprowadzana maksymalnie raz na 3 miesiące. Swoim zakresem obejmuje nie tylko czynności przeglądu regularnego, ale również sprawdzenie funkcjonalności oraz stabilności urządzeń znajdujących się na placu zabaw.  Podczas tej kontroli sprawdzanie są nie tylko urządzenia, ale także nawierzchnia czy stan ogrodzenia. Kontrole tą może przeprowadzić właściciel bądź osoba przez niego wyznaczona.

– coroczna kontrola podstawowa, powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Celem tej kontroli jest ogólna ocena bezpieczeństwa na danym placu zabaw. Podczas tej kontroli sprawdzany jest stan zużycia nawierzchni, stan fundamentów oraz stan zużycia urządzeń. Sprzęt jest również weryfikowany pod względem występowania korozji. Zgodnie z normą coroczna kontrola musi być przeprowadzona tylko przez wyspecjalizowaną firmę np.: https://krpz.pl/przeglady-podstawowe.

Dlaczego przegląd palcu zabaw jest tak ważny?

              Urządzenia, które znajdują się na placu zbaw są bardzo mocno eksploatowane zwłaszcza w okresie wiosenno- letnim. Wpływ na stan urządzeń mają również warunki atmosferyczne (np.: deszcz może wywołać korozję) czy akty wandalizmu. Wbrew pozorom nawet najmniejsze uszkodzenie urządzenia może być przyczyną groźnego w skutkach wypadku. 

             Regularne przeglądy placu zabaw mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia groźnego w skutkach wypadku. Dzięki regularnym przeglądom, plac zabaw może stać się bezpiecznym miejscem aktywnego wypoczynku dla najmłodszych. 

Similar Posts