Budowa

Kominek a przepisy przeciwpożarowe

Kominek a przepisy przeciwpożarowe

Rozsądna eksploatacja kominka to nie tylko dbanie o jakość materiału oraz wydajność spalania. Przede wszystkim kominki to urządzenia grzewcze i są objęte dokładnymi wytycznymi użytkowania i montażu, zgodnymi z przepisami przeciwpożarowymi.

Dotyczy to zarówno wkładów kominkowych jak i kominków wolnostojących. Niestety, często słyszy się o pożarach, których przyczyną była nieodpowiednia eksploatacja lub nieprawidłowy montaż kominka. Poniżej przedstawiamy, jakie normy przeciwpożarowe musi spełniać system kominkowy oraz jak bezpiecznie z niego korzystać.

Przepisy dotyczące umiejscowienia kominka

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych budynków oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, kominek może być zamontowany wyłącznie w budynkach mieszkalnych (jednorodzinnych, w budowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych). Wynika to przede wszystkim z konieczności zapewnienia drożności przewodów kominowych. Niestety to dopiero początek regulacji dotyczących montażu kominków. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa także specyfikę pomieszczeń, w których urządzenia te mogą być umiejscowione. Kształtuje się ona następująco:

  •         Kubatura pomieszczeń nie może być mniejsza niż 4 metry sześcienne na każdy kW nominalnej mocy cieplnej kominka.
  •         Niezbędne wyposażenie takich pomieszczeń to: szczelne i samodzielne przewody kominowe (przekrój co najmniej 0,14 x 0,14 metra lub średnica 0,15 m). Dla kominków, których otwór paleniskowy ma jest większy niż 0,25 metra kwadratowego wymiary przewodów kominowych wynoszą 0,14 x 0,27 m (lub średnica 0,18 m).
  •         W przypadku pobierania przez kominek gazowy powietrza z pomieszczenia, w którym się znajduje, budynek nie może korzystać z wentylacji mechanicznej.
  •         Dla kominków zamkniętych, zapewniony musi być dopływ powietrza do paleniska w ilości, co najmniej 10 m³/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka.

Przepisy ppoż. w budynkach mieszkalnych są tak dostosowane, aby eksploatacja kominka była wydajna i bezpieczna.

Zabudowa kominka

Przede wszystkim kominek powinien być wykonany z wysokiej klasy materiałów niepalnych. Nowoczesne kominki (m.in. firmy Defrohome) posiadają także czujniki tlenku węgla czy też ciągu kominowego. Są to bardzo przydatne urządzenia, które gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Palenisko kominka powinno być umiejscowione na podłożu o grubości, co najmniej 15 centymetrów. W przypadku, gdy podłoga jest wykonana z drewna, należy zastosować 50 cm odstęp i zabezpieczenie przestrzeni między powierzchnią drewnianą a kominkiem. Może być wykonane np. z kamienia. Taka odległość też obowiązuje w przypadku wszelkich materiałów palnych, znajdujących się w pomieszczeniu.

Konserwacja

Podstawą do bezpiecznego użytkowania kominka jest dbanie o jego czystość oraz eksploatacja zgodna z instrukcją producenta. Przepisy ochrony przeciwpożarowej narzucają czyszczenie paleniska z popiołu przynajmniej 4 razy do roku. Natomiast, palenisko powinno być poddane czyszczeniu minimum raz w roku (wraz z oceną techniczną przeprowadzoną przez kominiarza).

Dostępne na rynku kominki to o wiele bardziej bezpieczne urządzenia niż jeszcze kilka lat temu. Posiadają szereg zabezpieczeń oraz są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Należy jednak pamiętać o zachowaniu przepisów pożarowych. Dzięki temu, kominek w salonie (sprawdź aranżacje kominków Defrohome) będzie nie tylko atrakcyjny, ale również bezpieczny.

Similar Posts