Porady

Kable instalacyjne – rodzaje i zastosowanie

Kable instalacyjne - rodzaje i zastosowanie

Kable instalacyjne służą do rozprowadzania energii elektrycznej celem zasilenia różnorodnych urządzeń. Montuje się je w budynkach na lub podtynkowo.

Kable instalacyjne najczęściej zakładane są na stałe, wymagane jest więc spełnienie określonych warunków. Jednym z nich jest odporność na skutki oddziaływania wilgoci.

W zależności od rodzaju zasilanego urządzenia czy też warunków ich montażu stosuje się kable instalacyjne różniące się budową i materiałem, z którego są zbudowane czy też ich ochroną. Obecnie dostępnym materiałem służącym do budowy kabli instalacyjnych jest aluminium i miedź. Materiały te znacznie różnią się pod względem ich właściwości. Aluminium posiada zdecydowanie niższą przewodność prądu niż kable miedziane co powoduje,że kable te muszą mieć większy przekrój. Są też mniej elastyczne, a także nieodporne na rozciąganie czy zmiany temperatury. Ze względu na niższą cenę są stosowane tylko tam gdzie możemy zastosować spore przekroje kabli oraz do zasilania urządzeń o małej energochłoności.

Miedź jako materiał posiadający doskonałą przewodność prądu oraz charakteryzujący się ponadto dużą wytrzymałością oraz sporą elastycznością znajduje powszechne zastosowania do wyrobu kabli instalacyjnych stosowanych zarówno w szeroko rozumianym przemyśle jak i w gospodarstwach domowych. Kable takie są bardziej bezpieczne oraz łatwiejsze w naprawie czy modernizacji instalacji. Miedź jaką stosuje się do budowy kabli instalacyjnych posiada przewodność elektryczną 100% IACS a nawet wyższą co powoduje, że zbudowane są z mniejszej ilości materiału, a tym samym można je układać w rurach instalacyjnych o mniejszych średnicach. Właściwy dobór kabli instalacyjnych zależny jest od potrzebnej do uzyskania obciążalności prądowej oraz od temperatury pracy. W zależności od przekroju stosowane są przewody drutowe dla małych przekroi lub linkowe posiadające większą giętkość dla większych.

Ze względu na specjalistyczne zastosowanie kabli możemy je podzielić na kable instalacyjne:

  • fazowe (L) stosowane do pracy z napięciem fazowym. Często wykorzystywane do budowy sieci trójfazowych;

  • instalacyjne ochronne (PE) wykorzystywane do ochrony przed porażeniem jako wyrównawcze gdy dotyczy to wyrównania potencjałów elektrycznych lub uziemiające;

  • neutralne (N) zasilające odbiorniki jednofazowe;

  • ochronno-neutralne (PEN) łączące dwie funkcje zaprezentowane powyżej;

  • odgromowe, które mają zabezpieczyć instalację i podłączone do niej urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Kable instalacyjne posiadają różnorodne powłoki ochronne w zależności od warunków w jakich następuje ich montaż. Mogą być to powłoki wykonane z gumy silikonowej i wtedy kabel posiada oznaczenie (GS) lub z materiału poliwinitowego (Y) czy też posiadać powłokę bezhalową (H). Wykonywane są też jako gołe bez powłoki ochronnej.

Kable instalacyjne w zależności od swojej budowy występują jako jednożyłowe i wielożyłowe. Izolowane są takimi materiałami jak zwykła guma (G), guma silikonowa (Gs), poliwinit (Y) czy materiałem fluoroorganicznym (Zb).

Obecnie ze względu na swoje przeznaczenie do budowy instalacji elektrycznych najczęściej stosowane są następujące rodzaje kabli instalacyjnych:

YDY – przewody o powłoce i izolacji polwinitowej, o żyłach okrągłych i jednodrutowych. Posiadają spore średnice umożliwiające przesył prądu o napięciu nawet do 750W. Wytrzymałe, stosowane zarówno w warunkach mokrych i suchych;

– LgY – przewody wielodrutowe o zwiększonej giętkości i izolacji poliwinitowej. Charakteryzują się odpornością na płomienie ze względu na zastosowane materiały. Wykorzystane w elektrotechnice do budowy instalacji w urządzeniach automatyki i rozdzielniach;

audio – najczęściej przewody typu LcY. Są to żyły wielodrutowe dodatkowo ocynowane. Posiadają izolację z polwinitu. Najczęściej występują jako trzy żyłowe i mogą pracować z napięciem równym 230V;

głośnikowe – posiadają małe przekroje żył oscylujące w granicach 1,30 mm2. Charakteryzują się doskonałą przewodnością prądu ze względu na zastosowanie miedzi beztlenowej.

Przy instalowaniu przewodów miedzianych mogą być stosowane wkręty mosiężne lub jakościowe wkręty powlekane.

Similar Posts