Porady

Co możesz zyskać dzięki wymianie starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła?

Pompa ciepła, wykorzystanie

Pompy ciepła to nowoczesne i przyjazne dla środowiska urządzenia grzewcze pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, grunt lub woda. Ich zastosowanie przyczynia się do oszczędzania paliw nieodnawialnych oraz nie zanieczyszcza powietrza w okolicy. W tym tekście wyjaśniamy, dlaczego jeszcze warto zdecydować się na pompę ciepła.

Z tekstu dowiesz się:

  • czym są pompy ciepłą powietrze-woda,
  • czym są solankowe pompy ciepła,
  • dlaczego wymiana starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła to dobre rozwiązanie.

 

Pompy ciepła to urządzenia pobierające energię z bezpośredniego otoczenia budynku i wykorzystujące ją do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Ilość darmowej odnawialnej energii pobranej z otoczenia jest kilkukrotnie wyższa od ilości energii elektrycznej potrzebnej do działania pompy oraz transportu energii, dlatego jej zastosowanie jest bardzo opłacalne.

Decydując się na pompę ciepła, warto wybrać urządzenie od renomowanego producenta z ugruntowaną opinią na rynku instalacyjnym. Pierwszym krokiem jest jednak wybór odpowiedniej technologii.

Pompy ciepła powietrze-woda

Pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują jako źródło energii powietrze atmosferyczne. Ze względu na łatwy i szybki montaż powietrzne pompy ciepła są obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem urządzeń przeznaczonych do grzania.

Konstrukcja powietrznych pomp ciepła składa się najczęściej z 2 urządzeń:

  • jednostki zewnętrznej odpowiedzialnej za pobór energii z powietrza atmosferycznego i dostarczenie jej do budynku,
  • jednostki wewnętrznej odpowiedzialnej za dystrybucję energii do instalacji grzewczej oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

 

Jeśli zdecydujesz się na modernizację instalacji grzewczej z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzenia Vaillant aroTHERM plus. Jest to monoblokowa pompa ciepła wykorzystująca ekologiczny czynnik chłodniczy R290. Monoblokowe pompy ciepła, w odróżnieniu do pomp typu split, cechują się tym, że cały układ obiegu czynnika chłodniczego tych urządzeń jest fabrycznie zamknięty w  jednostce zewnętrznej. Dzięki zastosowaniu czynnika R290 pompy aroTHERM plus osiągają parametry pozwalające zasilać większość tradycyjnych instalacji grzejnikowych, co w przypadku budynków modernizowanych i posiadających już taką instalację jest bardzo istotne.

Solankowe pompy ciepła

Pompy ciepła typu solanka-woda, np. Vaillant flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive, czerpią energię z gruntu lub wody. Źródła te mają stabilną temperaturę średnioroczną, w przeciwieństwie do powietrza atmosferycznego, którego temperatura ulega ciągłej zmianie. Dzięki wykorzystaniu stabilnej energii solankowe pompy ciepła cechują się wyższą efektywnością energetyczną w skali roku. Zastosowanie pompy solankowej wiąże się jednak z koniecznością wykonania tzw. dolnego źródła. Energia z gruntu przekazywana jest poprzez kolektory umieszczone w pionowych odwiertach lub w płaszczyźnie poniżej strefy przemarzania, czyli odległości między powierzchnią gruntu a poziomem, do którego sięgają temperatury ujemne. Energia wody może być odbierana z wód gruntowych za pośrednictwem studni lub z wód powierzchniowych poprzez kolektory zamontowane na dnie stawu albo rzeki. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie pionowych odwiertów (o głębokości 80-100 m) w gruncie.

Pobierana energia przekazywana jest do pompy ciepła za pośrednictwem cieczy niemarznącej (solanki) przepływającej przez kolektor z dolnego źródła. Podobnie jak w przypadku wszystkich pomp ciepła, w tym również pomp solankowych, najkorzystniejsze warunki pracy są osiągane przy stosunkowo niskich temperaturach zasilania.

Idealnym rozwiązaniem w tej konfiguracji jest zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego, np. podłogowego. Pompa ciepła flexoTHERM z powodzeniem zasili również instalację grzejnikową oraz przygotuje ciepłą wodę użytkową.

Dlaczego warto zastąpić stare urządzenie grzewcze pompą ciepła?

Zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła stanowią przyjazne dla środowiska, wydajne źródło ciepła. Montaż solankowej pompy ciepła wiąże się z wyższym nakładem inwestycyjnym ze względu na konieczność wykonania dolnego źródła. Dzięki wyższej średniorocznej sprawności będzie ona jednak tańsza w eksploatacji od pompy powietrznej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że stabilne warunki pracy przekładają się na wyższą żywotność pomp solankowych. Pompy ciepła powietrzne są z kolei tańsze w zakupie i szybsze w montażu. Nie wymagają także zagospodarowania dodatkowej powierzchni działki na dolne źródło.

Wybierz rozwiązanie, które będzie bardziej wydajne dla Twojego domu, i poznaj program Czyste Powietrze, dzięki któremu możesz uzyskać dofinansowanie do wymiany starej instalacji grzewczej na nową, bardziej energooszczędną i przyjazną dla środowiska. Stosując pompę ciepła, nie tylko obniżasz swój ślad węglowy oraz rachunki za energię. Zyskujesz również nowoczesne, niezanieczyszczające powietrza i całkowicie bezobsługowe urządzenie, które zadba o komfort cieplny w Twoim domu.

Similar Posts