Porady

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak zorganizować?

Od 2016 roku każda duża firma w Polsce musi regularnie wykonywać audyt energetyczny. Z usług tego rodzaju korzysta też jednak wiele mniejszych podmiotów, którym zależy na poprawieniu efektywności energetycznej i ekologii. W tym tekście podpowiadamy, jak zorganizować przeprowadzenie tej procedury.

Audyt energetyczny przedsiębiorstw – co musisz o nim wiedzieć?

Z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa, oszczędzanie energii jest bardzo rozsądnym działaniem. Przede wszystkim pozwala ono na ograniczenie wydatków stałych, co wpływa na rentowność działalności. Podejście takie jest też bardzo ekologiczne, gdyż ogranicza wykorzystanie istniejących na ziemi zasobów i emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Sposobów na osiągnięcie tego celu jest oczywiście kilka, przy czym zawsze warto zacząć od rzeczy najprostszych – takich jak np. zmiany nawyków kadry czy dbanie o wyłączanie nieużywanych urządzeń. Jeśli jednak naprawdę zależy nam na dużych oszczędnościach, to niezbędne będzie wykonanie tytułowego audytu energetycznego. Warto przy tym podkreślić, że jego celem jest nie tylko zbadanie aktualnej sytuacji energetycznej danego przedsiębiorstwa. Dokument tego typu zawiera także propozycje konkretnych działań, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii wraz ze studium ich opłacalności. W praktyce oznacza to, że audyt energetyczny umożliwia określenie sytuacji zastanej i wskazuje najefektywniejsze dla firmy rozwiązania – co przekłada się na maksymalizację zysków.

Kto wykonuje audyt energetyczny?

Zlecenie wykonania audytu energetycznego może więc przynieść bardzo wymierne korzyści zarówno dla mniejszych, jak i większych firm. Jak już wspomnieliśmy, w tym drugim przypadku działanie takie jest po prostu obowiązkiem, o którym z pewnością należy pamiętać. Obejmuje on podmioty, które:

  • zatrudniają ponad 250 osób,
  • charakteryzują się rocznym obrotem brutto ponad 50 mln euro,
  • uzyskują sumę bilansową na poziomie 43 mln euro.

Oczywiście samo przeprowadzenie audytu wygląda podobnie i jest niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, gdyż jego procedura jest regulowana przez odpowiednie normy i rozporządzenia. Samo zaangażowanie podmiotu także nie jest w tym przypadku duże. W zasadzie ogranicza się ono do zlecenia badania odpowiedniemu audytorowi – usługi takie oferuje chociażby firma EWE. Co jasne, aby audyt się odbył, konieczne jest umożliwienie dostępu do budynków, systemów energetycznych czy dokumentacji. Z zasady też nie ma w tym przypadku konieczności przerywania prowadzonej działalności, a nawet wszelkie odchylenia od „normy” mogą być niekorzystne z punktu widzenia niektórych wyników – np. badań kamerą termowizyjną. 

Ile kosztuje wykonanie audytu energetycznego? 

Dobrą informacją dla wszystkich firm jest też fakt, że koszt wykonania audytu energetycznego nie jest wysoki. Oczywiście zależy on od szeregu czynników i trudno w tym przypadku wskazać konkretną kwotę, jednak nie powinna ona przekroczyć kilku tysięcy złotych. Co więcej, usługi takie oferują też firmy zajmujące się obrotem energią. Decydując się na prąd dla firm od ewe.pl, można też temu samemu podmiotowi zlecić wykonanie obowiązkowego lub dodatkowego audytu. 

Samo przeprowadzanie audytu energetycznego firmy nie jest więc trudne. Absolutnie więc nie trzeba się bać tej procedury. Warto też potraktować ją jako realną szansę, gdyż wprowadzenie wytycznych z badania pozwoli na ograniczenie wydatków na prąd czy gaz.

Similar Posts