Porady

Jak zmniejszyć ryzyko wypadku przy pracy?

Jak zmniejszyć ryzyko wypadku przy pracy?

Liczba wypadków w pracy stale rośnie. Spowodowane jest to szybkim rozwojem takich branż jak budownictwo czy produkcja. Wpływ na to ma również niechęć pracowników i pracodawców do przestrzegania przepisów BHP. Niestety takie zachowanie stanowi o braku profesjonalizmu. Równie częstymi przyczynami wypadków w pracy jest brak oceny ryzyka zawodowego, lub przeprowadzenie go w sposób niewłaściwy, zła organizacja pracy czy nie stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, np w pracach na wysokości. Brawura, pośpiech i tzw. ułańska fantazja dopełniają ten obraz. Wypadki przy pracy generują olbrzymie koszty zarówno dla pracodawcy jak i budżetu państwa, dlatego tak istotne jest ich zapobieganie. Skutki wypadków przy pracy dla przedsiębiorstw to brak pracowników i niezdolność do pracy wśród zatrudnionych oraz zwiększone wydatki pracodawcy wynikające z konieczności zaangażowania nowych pracowników, jak również z powodu podwyższenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Istnieje wiele różnych metod i sposobów które mogą nam pomóc zmniejszyć ryzyko zawodowe pracowników. Zagrożenia w miejscu pracy mają różny charakter. Uzależnione jest to przede wszystkim od rodzaju branży i wykonywanej pracy. Mogą być to zagrożenia fizyczne, chemiczne, środowiskowe. Przy tworzeniu nowego stanowiska pracy bardzo ważne jest stworzenie go pod kątem minimalizacji ryzyka wypadku zawodowego. Sprawa nie jest tak prosta w wypadku istniejących stanowisk. Dlatego w takim wypadku w pierwszej kolejności należy zidentyfikować źródło zagrożeń. Bardzo pomocna będzie szczegółowa analiza wszystkich wypadków jakie miały do tej pory miejsce w danym zakładzie pracy. Na podstawie tej analizy eliminujemy niebezpieczeństwa. Równie ważna jest częsta kontrola pracowników. Należy sprawdzać regularnie, czy stosują oni Środki Ochrony Indywidualnej (najczęściej pracownicy nie używają okularów ochronnych i ochronników słuchu), jak również czy stosują się do obowiązujących na danym stanowisku pracy przepisów i zasad BHP. W dalszej kolejności warto przyjrzeć się dokładnie szkoleniom BHP okresowym i wstępnym. Kłaść nacisk na to by pracownicy nie traktowali ich lekceważąco, ale by byli aktywni i przyswajali przekazywaną wiedzę. Warto zaangażować pracowników w rozwój BHP na terenie zakładu proponując system nagród za przestrzeganie przepisów. Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie pozwoleń na prace szczególnie niebezpieczne, które nie są wykonywane w danym zakładzie pracy standardowo. Dotyczy to napraw maszyn, pracy w ciasnych zamkniętych pomieszczeniach, czy np czyszczenie pojemników po niebezpiecznych bądź skrajnie palnych substancjach. Takie pozwolenia wymuszają odpowiednie zaplanowanie bezpiecznej pracy. Warto również przed rozpoczęciem nowego dnia pracy spotkać się w swoim zespole wraz z kierownikiem. Na spotkaniu takim można omówić prace do wykonania w tym dniu, jak również zagrożenia które czyhają na pracownika na danym stanowisku. Do podnoszenia bezpieczeństwa w pracy warto zaangażować osobę z zewnątrz. Zdarza się że sami nie dostrzegamy braków w procedurach BHP, dlatego audyt BHP bardzo często przynosi bardzo pozytywne skutki w postaci zmniejszonej liczby wypadków.

Stosując zalecenia i przestrzegając aktywnie zasad BHP możemy zminimalizować ryzyko wypadku. Ważne jest by cały czas być świadomym otaczających nas niebezpieczeństw. Czasami chwila zapomnienia może drogo kosztować.

Similar Posts