Budowa

Jak dobrać izolację do rodzaju fundamentów?

Jak dobrać izolację do rodzaju fundamentów?

Izolacja fundamentów jest kluczowa, by odpowiednio zabezpieczyć przed wodą, wilgocią i wyziębieniem. Istotne jest to, by dopasować najbardziej optymalny system hydroizolacyjny. Znaczenie ma również sposób izolacji fundamentów zwłaszcza w podłożu podmokłym.

Izolacja fundamentów – o tym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem budowy

W momencie podjęcia decyzji o budowie własnego domu są dwa wyjścia. Pierwszy to zakup projektu standardowego, który zazwyczaj jest zaadaptowany do występujących warunków. Jest to zadanie projektanta. Drugi sposób to zlecenie wykonania typowego projektu. Kupno gotowego projektu jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę jednak nie posiada on konkretnych informacji hydroizolacyjnych. By nie borykać się później z problemami z wilgocią warto rozważyć te kwestie nieco wcześniej, jeszcze zanim zostaną podjęte prace budowlane. Powinno się to odbyć w momencie projektowania, to czas wyboru właściwego systemu hydroizolacyjnego. To na co szczególnie należy zwrócić uwagę to warunki gruntowo-wodne, sposób posadowienia, rodzaj i stan podłoża oraz występowanie dylatacji i przejść rurowych. Po wnikliwej analizie tych czynników można określić właściwy rodzaj materiału. Następne kwestie wymagające rozważenia to wybór odpowiedniego produktu oraz praktyczna izolacja fundamentów.

Izolacja przeciwwilgociowa

Ten rodzaj izolacji należy wykonać w momencie kiedy wokół budynku podłoże jest na tyle niespoiste i właściwie przepuszczalne, że woda podczas intensywnych opadów będzie szybko wsiąkać i nie wzrastać przy fundamentach. Trzeba pamiętać, że maksymalny poziom wody gruntowej powinien być kilkadziesiąt centymetrów poniżej spodu ław albo płyty fundamentowej. Taką izolację wykonuje się również w budynkach usadowionych na gruntach mniej przepuszczalnych, tam gdzie możliwe jest zastosowanie efektywnie działającego drenażu.

Izolacja przeciwwodna

Ten rodzaj izolacji zaleca się wtedy, gdy jest ogromne prawdopodobieństwo, że poziom wody gruntowej będzie na tyle duży, że obiekt „stanie w wodzie” albo gdy z powodu opadów nagromadzi się woda przy fundamentach. Zaleca się tutaj, by budynki podpiwniczone zostały usadowione na płycie fundamentowej. To jaki typ izolacji trzeba zastosować określa projektant. Na terenach zagrożonych podtopieniami konieczne jest zastosowanie izolacji przeciwwodnej. Istotne jest określenie czy dany budynek będzie podpiwniczony czy też nie. Mówi się, że na terenach podmokłych i zagrożonych podtopieniami obowiązkowe jest stawianie obiektów niepodpiwniczonych.

Rodzaj materiału hydroizolacyjnego

Do wykonania systemu hydroizolacyjnego niezbędne jest określenie doboru materiału. Wykonując izolację przeciwwodną wykorzystuje się masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB, zwane także masami PMBC), elastyczne szlamy uszczelniające, masy hybrydowe (zwane reaktywnymi) oraz bitumiczne materiały rolowe (polimerowo-bitumiczna papa termozgrzewalna, samoprzylepna membrana). Trudność mogą powodować folie z tworzywa sztucznego, ponieważ potrzebują one precyzyjnej analizy koncepcji uszczelnienia. Cała konstrukcja izolacyjna musi być tak zaplanowana, by ich wykorzystanie było realne.

Similar Posts